Baskı Başı Maliyet Sistemi

Baskı başı maliyet anlaşması ile ürünü satın aldıktan sonra yada hizmet anlaşması yaptıktan sonra ürünlerin yaşam döngüleri boyunca kullandıkları tüm sarf malzemeler , yedek parçalar tüm teknik servis hizmetleri ücretsiz olarak değişecektir.Anlaşmada sadece sayfa başına bedel ödenecektir.

Böylece ürünün kullanım ömrü boyunca maliyetini, ürün satın alırken saptamış bulunuyorsunuz.

Avantajları

•  Ürün kullanım sürecinde sürpriz masraflar olmayacaktır.Aylık baskı adedine bağlı olarak dokümantasyon ile ilgili bütçeleme yapılacaktır.

•  Sistemin tüm işletim ve yönetim sorumluluğu Kopi Servis Ltd.Şti' ye ait olduğundan firmanın satınalma idari işler ve bilgi işlem departmanlarında iş yükü hafifler ve personellerin verimliliği artar.

•  Kopi Servis Ltd.Şti tarafından oluşturulacak raporlama sistemi sayesinde mali ve idari kontrol artışı sağlanır.

•  Her ayın sonunda düzenlenen faturalar,yapılan işlerin dökümünü sunar.Böylece firmanız periyodik olarak baskı giderini raporlamış olacaktır.

•  Eğer istenirse Departman bazında yada kişi bazında baskı adet kontrolü yapabilir ve yapılan baskı bedellerini departman bütçesinden düşebilir.

Faydaları

•  Müşterilerimiz ekipman için başlangıç yatırımı yapmadığından,finansal kaynaklar daha etkin bir şekilde değerlendirilebilir.

•  Tüm Servis desteği ,toner,developer,drum gibi tüm sarf malzeme ve yedek parça hizmet anlaşması kapsamındadır.Müşterilerimiz ayrıca bir bedel ödemeyecektir.

•  Sistemin tüm işletim ve yönetim sorumluluğu Kopi Servis Ltd Şti 'ye ait olduğundan firmanın satınalma, idari işler ve Bilgi işlem departmanlarında iş yükü hafifler ve personellerin verimliliği artar.

•  Kopi Servis Ltd.Şti tarafından Dokümantasyon Hizmetleri çerçevesinde oluşturulacak raporlama sistemi sayesinde mali ve idari kontrol artışı sağlanır.

•  Her ayın sonunda düzenlenen faturalar,yapılan işlerin dökümünü sunar. Böylece müşterilerimiz periyodik olarak baskı giderini raporlamış olacaktır.

•  Eğer istenirse departman bazında yada kişi bazında baskı adedi kontrolü yapabilir ve yapılan baskı bedellerini departman bütçesinden düşebilir.

•  Dokümantasyonun kalitesi Kopi Servis Ltd Şti' nin garantisi altındadır.

•  Anlaşma süresi içerisinde gelişen ihtiyaçlar ve teknoloji doğrultusunda, ürünlere prınter kartı ,tarayıcı kartı,pc faks ......gibi ünitelerin eklenmesine açık bir sistemdir.

•  Dağınık olarak kullanılan küçük baskı ekipmanları yerine, merkezi hızlı ekipmanlara sahip olunacaktır.

•  Ekipmanlarda tercihli olarak sunulan ;Otomatik doküman besleme ünitesi ,arkalı önlü baskı ünitesi ..gibi özellikler verimliliği artırıcı unsurlardır.

•  Mevcut sistemde kullanılan yazıcılarda sayfa başı maliyette tasarruf etme adına dolum kartuş kullanılmaktadır. Fakat kullanıcılar baskı kalitesinden memnun olmadıkları gibi ,çözümde olmamıştır. Ama Olivetti ürünlerinde hem sayfa başı maliyetten tasarruf sağlayacaksınız hem de yüksek baskı kalitesinden kullanıcılar memnun olacaklardır.

•  Genellikle mevcut sistemde, ilk önce yazıcıdan baskı alınıyor daha sonra fotokopi makinelerinde çoğaltılıyor. Bunun firmanıza getirdiği kayıplar; bir iş iki defa yapılmış olduğundan zaman kaybını getiriyor, çoğaltmadan kaynaklanan baskı kalitesi düşüklüğüne neden oluyor.

•  Olivetti ürünlerinde kopyanın kopyası değil orjinalin ta kendisini direk yazcıdan çoğaltabilirsiniz. Ayrıca eğer istenirse arkalı önlü baskı,tasnifleme ,kitapçık yapabilme, N-up printig özelliği ( 4 sayfayı 1 sayfaya ,arkalı önlü 8 sayfayı 1 sayfaya basabilirsiniz ) sayfa numaralandırma... gibi özellikler ile verimizi artırabilirsiniz.

•  Baskı ekipmanlarının özelliklede yazıcıların, ürün satın aldıktan sonra ki olan kartuş,yedek parça ,stok takibi .... gibi net olarak hesaplanamayan maliyetleri, sayfa başı maliyet sisteminde aylık rapor halinde alındığı gibi, toplam baskı adedine göre bir sonraki yılın bütçesi de yapılabilir.

•   Günümüzde baskı ekipmanlarını etkin konumlayan ,yöneten ve kontrol eden işletmeler sadece maliyet azaltmakla kalmıyor,verimlilik,etkinlik ve başarı anlamında önemli ilerlemeler kaydedilebiliyor. Olivetti ile müşterillerimize bu yönde önemli bir adım atmayı sağlayacağımıza inanıyoruz.